นพ. วรวิทย์ เทสวงนนท์
VORAVIT TASAVONGNONTA,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.30 - 14.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคารงดชั่วคราว 31 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
วันพุธ08.30 - 11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคารงดชั่วคราว 31 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
วันพฤหัสบดี08.30 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคารงดชั่วคราว 31 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
วันศุกร์08.30 -14.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคารงดชั่วคราว 31 ม.ค. 65 - 28 ก.พ. 65
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 14.00 น.