นพ. วรวิทย์ เทสวงนนท์
VORAVIT TASAVONGNONTA,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.30 - 14.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันพุธ08.30 - 11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันพฤหัสบดี08.30 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันศุกร์08.30 -14.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 11.30 น.