นพ.วรัศช์ภรณ์ พลอยประสิทธิ์
WARASSABHORN PLOYPRASITH, M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกจักษุ (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์10.00 - 19.00 น.
สาขาฉะเชิงเทรา