นพ. วันชัย กู้ชิงชัย
WANCHAI KOOCHINGCHAI,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี09.00 -11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันศุกร์13.30 - 16.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น.
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น.