นพ.ศิลา ทองไล้
SILA THONGLAI,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร13.30 -15.30 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพุธ13.30 -15.30 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี13.00 -15.30 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
-