นพ. สัณทน์พล ถาวรเจริญ
SUNDHAPON THAWARNCHAROEN,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.00 - 11.30 น.
ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันจันทร์13.00 - 16.00 นสาขาฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันอังคาร08.00 - 11.30 นชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันพฤหัสบดี08.00 - 12.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันศุกร์08.00 - 11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์08.00 - 11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 11.30 น.