นพ.สาธิต สันตดุสิต
SADHIT SANTADUSIT,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวชกรรม
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรมโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์13.00 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพุธ13.00 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพฤหัสบดี17:00 - 20:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร สัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน
วันศุกร์09.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์13:00 - 17:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 20.00 น.
วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.