นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา
SUTHAT RUNGRUANGHIRANYA,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคปอด

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร 17.30 - 20.00 น ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันเสาร์13.00 - 16.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 1 , 2 , 4 ของเดือน
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันสาร์ ที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น.
วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 20.00 น.
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 17.30 - 20.00 น.
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.