นพ. สุพจน์ นำเกียรติวงษา
SUPOT NUMKIETIWONGSA,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.00 - 11.30 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันอังคาร08.00 - 11.30 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 - 11.30 น.