นพ.สุรศักดิ์ โกมลจันทร์
SURASAK KOMONCHAN,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกระบบประสาท
ความเชี่ยวชาญ :  ระบบประสาท

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์14.00 - 17.00 น. ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร(สัปดาห์ที่1,2 ของเดือน)
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.