นพ.อดิศัย วราดิศัย
ADISAI VARADISAI, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์18.00 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ17.00 - 19.00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือน)
ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 18.00 - 19.00 น.
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 18.00 - 19.00 น.