นพ. โอรส ทรัพย์เจริญ
OROS SUPCHAROEN,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกระบบประสาท
ความเชี่ยวชาญ :  ระบบประสาท

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์14.00 - 17.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร
วันพฤหัสบดี14.00 - 18.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร
วันศุกร์12.00 - 16.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร
วันเสาร์13.00 - 15.00 น.
ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน
วันเสาร์13.30 - 16.30 น. ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน
วันที่แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ที่ 10 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.
วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2567 เวลา 14.00 - 17.00 น.