น.ต.นพ.วิทยา บุญยะทรัพย์
WITHAYA BOONYASUP,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวช

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์09.00 - 14.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันอังคาร09.00 - 14.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพุธ09.00 - 14.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพฤหัสบดี09.00 - 14.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันศุกร์09.00 - 14.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันอาทิตย์13.00 - 17.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัส ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น.