ผศ.พญ.อาภัสสร วัฒนาศรมศิริ
APASSORN WATANASOMSIRI,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรมระบบการหายใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพฤหัสบดี14.00 - 19.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันอาทิตย์09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 - 19.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น.