ผศ.พญ.อาภัสสร วัฒนาศรมศิริ
APASSORN WATANASOMSIRI,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรมระบบการหายใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพฤหัสบดี14.00 - 19.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร ยกเว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
วันศุกร์09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันอาทิตย์09:00 - 12:00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 - 19.00 น.
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 19.00 น.
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 - 19.00 น.
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.