ผศ. (พิเศษ) พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ
Asist.Prof. ATCHARA AMPHORNPHRUET, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ16.30 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร -
วันพฤหัสบดี16.30 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร -
วันอาทิตย์13.00 - 15.30 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร -
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 -19.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 -19.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 16.30 -19.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 13.00 - 15.30 น.
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 16.30 -19.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 16.30 - 19.00 น.