ผศ. (พิเศษ) พญ.อัจฉรา อัมพรพฤติ
Asist.Prof. ATCHARA AMPHORNPHRUET, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (โรคจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี16.30 - 19.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
วันอาทิตย์13.00 - 15.30 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 16.30 - 19.00 น.