พญ. ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย
CHALERAT DIREKWATTANACHAI,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : ภูมิแพ้

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอาทิตย์13:00 - 17:00ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 30 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น.