พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล
NUANCHAN PRAPPHAL,M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : โรคระบบการหายใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17:00 - 20:00ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
วันเสาร์16:00 - 20:00ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร -
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 - 20.00 น.
วันจันทร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.