พญ.นวลผ่อง เหรียญมณี
NUANPHONG RIENMANEE, M.D.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกกุมารเวช
ความเชี่ยวชาญ : กุมารเวชกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์15.00 - 18.00 น. (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 ของเดือน)ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร
วันศุกร์16.00 -18.00 น.ชั้น 2 ตึกราชเวชชาคาร -
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 16.00 - 18.00 น.