บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จิตเวชเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการเด็ก

แผนกกุมารเวช

ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยทางกุมารเวช อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการรักษา และมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางกุมารเวช สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตรวจรักษาโรคทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรคระบบต่อมไร้ท่อในเด็ก โรคระบบทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะ ผิวหนัง ภูมิแพ้ ระบบทางเดินอาหาร รวมทั้งดูแลรักษาเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก

โดยเปิดให้บริการทุกวัน

  • วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 18.30 น.)
  • วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น (กรณีไม่ได้นัดหมาย กรุณามาก่อนเวลา 15.00 น.)

** หมายเหตุ : กรณีผู้รับบริการที่ไม่ได้นัดหมาย  ขอความกรุณาโทรศัพท์สอบถามกับ Call Center ก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ในกรณีแพทย์งดตรวจฉุกเฉิน

☎️ 02-308-7600 , 02-105-0345

การบริการ

บริการตรวจรักษาดูเรื่อง ความสูง เป็นสาวเร็ว ตัวเล็ก น้ำหนักน้อย เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน) ฝึกพัฒนาการ จี้หูด กดสิว พ่นยา เคาะปอด ดูดเสมหะ ล้างจมูก ทดสอบการแพ้สารต่าง ๆ ทางผิวหนังโดยแพทย์

จุดเด่น

ให้บริการได้มาตรฐาน พนักงานยิ้มแย้มแจ่มใส มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มากมาย ราคาวัคซีน และค่าบริการ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ คุณภาพยาระดับเดียวกับเอกชนชั้นนำ ตรวจรักษาทั่วไป ไม่ต้องรอนาน ยกเว้นมีหัตถการพิเศษ หรือ วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ผู้ป่วยค่อนข้างมาก

เครื่องมือ

มีเครื่องจี้ไฟฟ้า เครื่องวัดสมรรถภาพปอด กล้องจุลทรรศน์ สามารถทำโดยแพทย์และพยาบาลในแผนกกุมารเวช

สถานที่

ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร  มีห้องตรวจ 6 ห้อง ห้องหัตถการ 1 ห้อง ห้องฝึกพัฒนาการ 1 ห้อง ห้องเด็กเล่น 1 ห้อง  ห้องให้นม 1 ห้อง ห้องเปลี่ยนผ้าอ้อม 1 ห้อง