บริการตรวจรักษาโรคต่าง ๆ เกี่ยวกับดวงตาและการมองเห็น

แผนกจักษุ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร ให้บริการแบบผู้ป่วยนอก มีบริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาโรคทางตา โดยมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้

 • จอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and Vitreous)
 • ต้อหิน (Glaucoma)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic and Reconstructive Surgery)
 • ม่านตาอักเสบ (Uveitis)
 • กระจกตา (Cornea)
 • ประสาทจักษุ (โรคทางระบบประสาทที่มีผลต่อดวงตา) (Neuro-ophthalmology)
 • โรคตาเด็ก (Pediatric ophthalmology)
 • โรคกล้ามเนื้อตา (Strabismus)

การบริการ

 • ตรวจวัดสายตา
 • ตรวจคัดกรองโรคตา
 • ตรวจสุขภาพตา
 • ตรวจรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะสาขา (Subspecialist) อาทิ ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เช่น การรักษาเปลือกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หนังตาม้วน ตรวจรักษาโรคกระจกตาและม่านตาอักเสบ
 • การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย อาทิ เลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา ได้แก่ เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตา จุดภาพชัดบวมน้ำ รอยฉีกขาดที่จอตา เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก การยิงเลเซอร์เพื่อป้องกันและรักษาโรคต้อหินมุมปิด
 • การผ่าตัดแบบไม่นอนค้างคืน (One day Surgery)
 • ผ่าตัดต้อกระจก
 • ผ่าตัดต้อเนื้อ
 • ผ่าตัดจอประสาทตา
 • ผ่าตัดแก้ไขหนังตาและเปลือกตา
 • ผ่าตัดต้อหิน
 • การรักษาด้วยการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา

เครื่องมือ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา มีอุปกรณ์ตรวจตาและเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย ดังนี้

 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (AutoKerato Refractometer)
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบสัมผัส (A-scan ultrasound biometry)
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัส (IOL master)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งกระจกตา
 • เครื่องตรวจวัดลานสายตา (Visual Field)
 • เครื่องนับเซลล์กระจกตา (Endothelial Cell count)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบมุมกว้าง (Ultra- wide field retinal camera)
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา (OCT)
 • เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดในจอประสาทตา (FFA &ICG)
 • เครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตา (Argon Laser Photocoagulation)
 • เครื่องเลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินมุมปิด (Yag Laser peripheral iridotomy )
 • เครื่องเลเซอร์เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก (Yag Laser Capsulotomy)
 • เครื่องเลเซอร์ SLT สำหรับรักษาต้อหิน (Selective Laser Trabeculoplasty)
 • เลเซอร์ Photodynamic therapy (PDT) สำหรับรักษาจอประสาทตาเสื่อม จุดภาพชัดบวมน้ำ
 • เครื่องอัลตร้าซาวด์ความถี่สูง (B-scan ultrasonography)

สถานที่

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร