บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากทุกกลุ่มอายุ การจัดฟัน การใส่ฟันเทียม การรักษาคลองรากฟัน ปริทันต์

การบริการ

ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไปและเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปากแก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอายุ เพศ วัย ทุกวันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น. การบริการเน้นระบบนัดหมายล่วงหน้า ส่วนผู้ป่วยนอกนัดได้จัดเกณฑ์ในการประเมินความเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ตามความเหมาะสม งานหัตถการที่สำคัญ ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษาคลองรากฟัน ใส่ฟันเทียมทั้งชนิดถอดได้และติดแน่น จัดฟัน ผ่าตัดฟันคุด ปริทันต์ งานทันตกรรมสำหรับเด็กและฟอกสีฟัน โดยมุ่งเน้นการรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ

คลินิกทันตกรรมมีหัตถการจัดฟันแบบใส lnvisalign สวยใสไร้ลวดเหล็ก ช่วยให้ยิ้มอย่างมั่นใจ โดยทันตแพทย์จัดฟัน lnvisalign เฉพาะ  ใช้เทคโนโลยีดิจิตอล/ราคาแบ่งชำระได้

เครื่องมือทางการแพทย์

มีเครื่องฟอกสีฟัน Philips Zoom White speed เทคโนโลยีฟอกฟันขาวด้วยเลเซอร์ 8 เฉดสี ฟันเหลือง ฟันคล้ำ ฟันด่าง ทำให้ไม่กล้ายิ้ม เสียบุคลิก เสียความมั่นใจ หากคุณมีปัญหาดังกล่าว การฟอกสีฟัน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยให้คุณมีรอยยิ้มที่มีฟันขาวสวย ดูมีเสน่ห์มากขึ้นได้แบบทันใจ

สถานที่

แผนกทันตกรรม ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์  เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. (บริการนัดหมายล่วงหน้า) ปัจจุบันจำนวนห้องตรวจทั้งหมดรวม 12 ห้อง