บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางตา ผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมหู คอ จมูก

แผนกผ่าตัด

ให้บริการผ่าตัดและบริการวิสัญญี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และผู้รับบริการพึงพอใจ

ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัด 3 ระยะ ได้แก่ ระยะก่อนผ่าตัด ระยะผ่าตัด และระยะหลังผ่าตัด รวมทั้งให้บริการทางวิสัญญี แบบไม่นอนค้างคืน (One Day Surgery) ทั้งผู้ป่วยนัด และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดที่มีประสิทธิผล ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และส่งเสริมการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดตา

การบริการ

ให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการ ผ่าตัดทางตา ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมกระดูก ศัลยกรรมโสต ศอ นาสิก หัตถการการเจาะชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาโดยใช้เครื่องอุตราซาวน์เป็นเครื่องกำหนดทิศทาง และหัตถการอื่น ๆ ตามนโยบายของคลินิก แบบไม่นอนค้างคืน (One Day Surgery) โดยมุ่งให้ผู้ป่วยได้รับบริการผ่าตัดที่มีประสิทธิผล ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และส่งเสริมการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

เครื่องมือ

เทคโนโลยีและเครื่องมือในห้องผ่าตัด

No. เทคโนโลยี เครื่องมือทางตา จำนวน
1. เครื่องสลายต้อกระจก (Infinity) บริษัท Alcon 2
2. เครื่องสลายต้อกระจก (Steralis) บริษัท บอชแอนด์ลอมบ์ 1
3. เครื่องสลายต้อกระจก (Singnature Pro) บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน 2
4. เครื่องสลายต้อกระจกและผ่าตัดจอประสาทตา (Steralis PC) บริษัท บอชแอนด์ลอมบ์ 1
5. เครื่องจี้ความเย็น (Cryo) 1
6. เครื่องจี้จอประสาทตา (Endolaser) 1
7. กล้อง Microscope ของบริษัท Leica 3
8. กล้อง Microscope ของบริษัท Zeiss 1
9. Slit Lamp 1
10. เตียงผ่าตัดตา 4
11. โคมไฟผ่าตัด 5
12. เครื่องนึ่ง Statim 1
เทคโนโลยี เครื่องมือทางศัลยกรรมและอื่นๆ
13. เครื่องดมยาสลบ 1
14. เตียงผ่าตัด 3
15. เครื่องจี้นอนกรน 1
16. ชุดกล้องสำหรับส่องกล้องทางเดินปัสสาวะ (Olympus) 1
17. เครื่องจี้ร้อน 3
18. โคมไฟผ่าตัด, โคมไฟผ่าตัดเคลื่อนที่ 4,1
19. เครื่อง Monitor vital sign 12

สถานที่

ห้องผ่าตัด อยู่ที่ชั้น 5 อาคารราชเวชชาคาร สามารถให้บริการผ่าตัด/หัตถการในผู้ป่วยอายุ 12-80 ปี ตามนโยบายของคลินิกฯ และในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะหัวหน้าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เปิดให้บริการผ่าตัดตั้งแต่เวลา 07.30-19.00 น. ซึ่งผู้ป่วยรายสุดท้ายต้องเริ่มผ่าตัดก่อนเวลา 18.00 น. ให้บริการได้วันละ 3 ห้องสำหรับหัตถการ/การผ่าตัดที่ใช้วิธีการฉีดยาชาเฉพาะที่ (Local Anesthesia) โดยหัตถการ/การผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 30 นาที ในกรณีใช้การระงับความรู้สึกโดยการดมยาสลบจะให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ภายในช่วงเวลา 08.00-12.00 น. และการทำหัตถการ/ผ่าตัดนั้นต้องเสร็จก่อน 14.00 น. เพื่อประเมินอาการผู้ป่วยหลังผ่าตัด 3-6 ชั่วโมง ก่อนกลับบ้าน โดยใช้แบบประเมินอาการผู้ป่วยตามมาตรฐานราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์ ในการผ่าตัดด้านศัลยกรรม เปิดให้บริการผ่าตัดห้อง OR1 ,OR2 และห้อง OR Minor โดยสามารถเปิดให้บริการได้ครั้งละ 1 ห้อง ในการผ่าตัดทางตาสามารถเปิดให้บริการผ่าตัดได้ 2 ห้อง มีห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด/ห้องสังเกตอาการหลังผ่าตัด จำนวน 12 เตียงและมีห้องสอนสุขศึกษาสำหรับผู้ป่วยและญาติหลังผ่าตัด จำนวน 1 ห้อง