ศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมระบบประสาท ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ตรวจรักษาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ทำหัตถการแบบ One Day Surgery

การบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมระบบประสาท พร้อมให้บริการทำหัตถการทางศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แบบ One  day surgery

บริการทำหัตถการ

ด้านศัลยกรรม

 • ผ่าตัดเล็ก (excision )
 • จี้ไฟฟ้า
 • ผ่าฝี/ตาปลา
 • เย็บแผล
 • ฉีดเส้นเลือดขอด
 • ฉีดยา/รัดยางริดสีดวง
 • ฉีด keloid
 • ถอดเล็บ

ด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

 • ฉีดยาเข้าข้อเข่า
 • เจาะเข่า
 • ใส่เฝือก/ถอดเฝือก
 • PCR
 • ฉีดยาใต้ผิวเพื่อการรักษา

จุดเด่น

มีอาจารย์แพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียง ออกตรวจ

สถานที่

อาคารราชเวชชาคาร ชั้น 1 มีจำนวนทั้งหมด 6 ห้องตรวจ 5 ห้องหัตถการ