บริการตรวจรักษาสุภาพทุกวัย ตรวจสุขภาพ วัยทอง วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคของสตรี

การบริการ

 • ตรวจโรคทางนรีเวช ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทำหัตถการผ่าฝี Bartholin  จี้รักษาปากมดลูกอักเสบ รักษาหูด ติ่งเนื้อด้วยเครื่องจี้เย็นและเครื่องจี้ไฟฟ้า ตัดติ่งเนื้อ ถอดยาฝังคุมกำเนิด ตรวจปากมดลูกด้วยกล้อง Colposcope ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ตรวจรักษาด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตรวจรักษาด้านระบบทางเดินปัสสาวะในสตรี ให้คำปรึกษาด้านมีบุตรยาก
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน/ก่อนมีบุตร
 • รับฝากครรภ์ในรายปกติที่ไม่มีความเสี่ยง (ไม่มีคลอด)
 • ตรวจรักษาวัยทองชาย-หญิง

จุดเด่น

 • มีเครื่อง Ultrasound เพื่อตรวจโรคทางนรีเวชและด้านสูติกรรม ประจำในทุกห้องตรวจ สามารถให้บริการตรวจได้ในขั้นตอนเดียวที่รวดเร็วและสะดวก
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่อหาความเสี่ยงไวรัส HPV (ตรวจ HPV-DNA)
 • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและก่อนมีบุตรด้วยรายการตรวจที่ครบถ้วนในราคาที่เหมาะสม
 • ให้การตรวจรักษาวัยทองชาย/หญิงด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • การตรวจรักษาด้านระบบทางเดินปัสสาวะสตรี มดลูกหย่อน โดยแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
 • ให้คำปรึกษาด้านมีบุตรยาก

อุปกรณ์ทางการแพทย์

 • เครื่องตรวจ Ultrasound
 • เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ NST (Non stress test)
 • เครื่องจี้เย็น (Cryocautery)
 • เครื่องจี้ไฟฟ้า (Electic cautery)
 • กล้องส่องขยายปากมดลูก (Colposcope)

สถานที่

 • อาคารรารชเวชชาคาร ชั้น 3 จำนวน 4 ห้องตรวจ