แผนกอายุรกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

แผนกอายุรกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

แผนกอายุรกรรม ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โรคทางอายุรกรรมทั่วไป โดยการใช้ยา บริการด้านการให้คำปรึกษา รวมถึงการป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญร่วมกับทีมสุขภาพเพื่อให้ผลให้การรักษาที่ดีที่สุดของผู้ป่วย มีบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และอ่านผลโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

การบริการของแผนกอายุรกรรม

  • การตรวจรักษาด้านอายุรกรรม : ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ ตรวจรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไป เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคทางอายุรกรรมอื่น ๆ

จุดเด่น

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทั่วไป
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคหลอดเลือดและหัวใจ (Cardiologist)

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

  • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  • ห้องเวชกรรมชันสูตร (ห้องแลป) ให้บริการเจาะเลือดและวิเคราะห์ผลทางห้องปฏิบัติการ

สถานที่

แผนกอายุรกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ชั้น 2

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

ขอรบกวนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

☎️ 038 500 600

นัดหมาย 📝 แผนกอายุรกรรม : กด 203