บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

การบริการ

แผนกเวชกรรมฟื้นฟูให้บริการตรวจรักษาและฟื้นฟูร่างกายแก่ผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีการทำงานร่วมกันของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพบำบัด ที่คอยดูแลและให้บริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูสุขภาพ และกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีเครื่องมือทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการผู้ป่วย เช่น

  • เครื่องตรวจ EMG เป็นเครื่องที่ใช้สำหรับตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย เพื่อตรวจ วินิจฉัยและให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง
  • เครื่อง High Power Laser  เป็นเครื่องมือที่แพทย์เป็นผู้ให้การรักษาเพื่อลดอาการปวด อักเสบ ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้ออันเนื่องมาจากกล้ามเนื้ออักเสบ
  • เครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock Wave) เป็นเครื่องมือที่แพทย์เป็นผู้ให้การรักษาเพื่อลดอาการปวด อักเสบ ลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ
  • หุ่นยนต์สำหรับฝึกมือ สำหรับฟื้นฟูการทำงานของมือและแขนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการใช้กล้ามเนื้อแขนและมือ โดยการใช้เกมส์เป็นสื่อในการกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดการเคลื่อนไหว ผู้ป่วยจะรู้สึกสนุก ไม่เบื่อ จนสามารถพัฒนาการทำงานของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
  • เครื่องฝึกการทรงตัว ไว้คอยให้บริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการใช้กล้ามเนื้อขาเพื่อการทรงตัวโดยฝึกให้ผู้ป่วยมีการทรงตัวที่ดีขึ้น ซึ่งการทรงตัวที่ดีจะนำไปสู่การเคลื่อนย้ายตัว นั่ง ยืน เดิน ได้ดี

สถานที่

อาคารเวชกรรมฟื้นฟู : เป็นอาคารชั้นเดียวตั้งอยู่ติดกับด้านถนนประดิษฐ์มนูธรรม มีห้องตรวจแพทย์  2  ห้อง ห้องให้การรักษาทางด้านกายภาพบำบัด 17 ห้อง และห้องสำหรับออกกำลังกายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดทางสมอง 1 ห้อง

อาคารใหม่ (อาคารจอดรถ) : ชั้น 1