บริการตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก ทุกกลุ่มอายุ ตรวจความผิดปกติของกล่องเสียง การนอนกรน

แผนกหู คอ จมูก

ให้บริการด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ที่มีปัญหาด้าน หู คอ จมูก ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา การรักษาและผ่าตัดเล็ก พร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยในการรักษาและตรวจวินิจฉัยโรค อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานแนวทางการรักษาโรค

คลินิกหู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทาง หู คอ จมูกทั่วไป ทุกกลุ่มอายุ (กรณีเด็กจะเป็นแพทย์เฉพาะทางเท่านั้น) การผ่าตัดเล็ก เพื่อการวินิจฉัย การรักษาด้าน หู คอ จมูก ตรวจวัดการได้ยินโดยใช้เครื่อง AUDIOMETRY การใส่เครื่องช่วยฟัง ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด ถึง 3 เดือน (OAE) ตรวจการทำงานของหูชั้นกลางด้วยเครื่อง TYMPANOMETRY ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางหู ด้วยกล้อง Microscope ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางโพรงจมูกและลำคอ โดยการส่องกล้องนำแสงแบบแท่งแก้ว (Rigid Telescope ) หรือการส่องกล้องนำแสงด้วยใยแก้ว (Fiber optic scope) ตรวจความผิดปกติของกล่องเสียง ตรวจหูชั้นในและระบบประสาท (VNG) ตรวจวิเคราะห์การได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) ตรวจและรักษาอาการนอนกรนโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การส่งตรวจการนอนหลับ (Sleep test) การแนะนำให้บริการด้านการใช้เครื่องแก้นอนกรน (CPAP)

การบริการ

 • ทางหู ตรวจทั่วไปทางหู ดูแลรักษาอาการคันหู ปวดหู หูอื้อ เสียงดังในหู หูดับ หูอักเสบ หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ และความผิดปกติอื่น ๆ ทางหู
 • ทางคอ ตรวจทั่วไปทางคอ เจ็บคอ คันคอ ระคายคอ เนื้องอกที่คอ เนื้องอกที่เส้นเสียง เสียงแหบ จุกแน่นในคอ ไอเรื้อรัง กลืนลำบาก เนื้องอกในช่องปาก ทอลซิลอักเสบ ทอนซิลโต ปัญหานอนกรน และความผิดปกติอื่น ๆ ในช่องคอ
 • ทางจมูก ตรวจรักษาทางจมูก เช่น จมูกอักเสบ ติดเชื้อ น้ำมูก คันจมูก จาม คัดแน่นจมูก เนื้องอกในจมูกปัญหาทางไซนัส ติดเชื้อไซนัส การหายใจลำบาก นอนกรน

ปัญหาอื่น ๆ เช่น ปัญหาต่อมน้ำลายอักเสบ ความผิดปกติทางหู คอ จมูก ปวดกราม กรามค้าง

จุดเด่น

 • แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหลอดคอ และกล่องเสียง เนื้องอกและมะเร็งด้านหู คอ จมูก (Head & Neck Surgery)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านหู (Otoneurology, Otology)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางบ้านหมุน (Benign Paroxysmal BPPV)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางนอนกรน (Head & Neck Surgery)
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ เด็ก(Pediatric ENT)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์ทั่วไป (General)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ (Allergy immune Igg)
 • นักตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Audiologist)

เครื่องมือ

 1. ชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยหู คอ จมูก และอุปกรณ์รับภาพ
 2. เครื่องมือตรวจการได้ยินผู้ใหญ่ (Audiometer) ตลอดจน ประสานการหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
 3. เครื่องตรวจความดันหูชั้นกลาง (Tympanometer)
 4. เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็ก (Otoacoustic Emission: OAE)
 5. เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง (Audiotory Brainstem Responses : ABR)
 6. เครื่องตรวจระดับการทรงตัวในหูชั้นใน (Videonystagmagraphy : VNG)
 7. เครื่องตรวจการกระตุกกล้ามเนื้อลูกตา (Nystagmography)
 8. ชุดอุปกรณ์กล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก (Fiber Optic Laryngoscope) พร้อมอุปกรณ์รับภาพบันทึกภาพ
 9. กล้องส่อง หู คอ จมูก (Microscope) พร้อมอุปกรณ์รับภาพบันทึกภาพ
 10. ติดต่อส่งตรวจการหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep test) ตลอดจนประสานเกี่ยวกับการใช้เครื่องอัดแรงดันอากาศ (Continuous positive airway pressure : CPAP)
 11. เครื่องจี้คลื่นความถี่สูงในเยื่อบุโพรงจมูกเพื่อการรักษา (Radio Frequency)