• สิงหาคม 2, 2019
    • 0
    อาหารที่เป็นเชื้อรา

    อาหารที่เป็นเชื้อรา

    เชื้อราส่วนใหญ่จะมีปะปนในอาหารจำพวกหมักดองและมักพบเชื้อราในที่อับชื้นซึ่งผู้ป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเชื้อรา

Photostream