โรคมีเนีย (Miniere’disease)

โรคมีเนีย (Miniere’disease)

อาการของโรค เวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการที่พบบ่อย มักพบร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกเกิดขึ้นในทันทีทันใด