คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร

“คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา”

เป็นคลินิกขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง อันเป็นศูนย์รวมแพทย์ ทันตแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัย บำบัดและป้องกันโรค โดยดูแลรักษาโรคทั่วไป และเฉพาะทางทุกสาขา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ในลักษณะผู้ป่วยนอก รวมทั้งการผ่าตัดที่ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน ไม่มีบริการรับผู้ป่วยค้างคืน มีระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล เน้นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยไม่มุ่งกำไร ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ 3 ประสาน คือ บ้าน วัด และโรงเรียน มีคำย่อว่า “บวร” ในมิติของการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน อันจะยังประโยชน์ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การบริการ

– อายุรกรรมทั่วไป
– อายุรกรรมโรคทางเดินอาหาร
– อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ
– อายุรกรรมระบบประสาทและสมอง
– อายุรกรรมโรคไต
– อายุกรรมโรคภูมิแพ้
– อายุรกรรมโรคมะเร็ง
– อายุรกรรมโรคเบาหวาน / ต่อมไร้ท่อ
– อายุรกรรมโรคข้อ
– อายุรกรรมโรคเลือด

– ศัลยกรรมทั่วไป
– ศัลยกรรมทางประสาท
– ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / นัดหมายแพทย์

☎️ Call center : 02-105-0345 , 02-308-7600

  • กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 1 นัดหมายแพทย์ทั่วไป
  • กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 2 นัดหมายทันตกรรม
  • กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 3 นัดหมายกายภาพ
  • กด 1 นัดหมายแพทย์ และกด 4 นัดหมายไตเทียม