โรคลิ้นหัวใจรั่ว

โรคลิ้นหัวใจรั่ว

หัวใจคนเรานั้นเปรียบเสมือนปั๊มน้ำที่คอยสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกาย ภายในหัวใจของเราจะแบ่งเป็น 4 ห้อง