ประกาศ

บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (3/4)

สูงวัยแต่สุขภาพดี 3/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (2/4)

ความชรา: อะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเราแก่ตัวลง คุณเคยสงสัยบ้า

ภาพกิจกรรม

3 มิถุนายน 2567 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

2 เมษายน 2567 | พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

15 มีนาคม 2567 | บริจาคโลหิต

13 ธันวาคม 2566 | บริจาคโลหิต

บริษัทคู่สัญญา