ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ ต่างกันอยางไร?

หากเรารู้สึกไม่สบาย เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ เรา

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

มะเร็ง คืออะไร? (Cancer)

มะเร็ง คืออะไร? (Cancer)

ภาพกิจกรรม

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ประจำปี 2562

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารบวรเวชรักษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พิธีถวายราชสักการะปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีถวายราชสักการะปฏิญาณตน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกในการเป็นต้นแบบของการทำความดี