บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)”

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)” :

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]    &n

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสคืออะไร? : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]   &nbsp

ภาพกิจกรรม

7 มกราคม 2565 | กราบนมัสการพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

15 ธันวาคม 2564 | บริจาคโลหิต

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

9 ธันวาคม 2564 | วันครบรอบ “อัญเชิญองค์ครุฑ”

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

5 ธันวาคม 2564 | พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

บริษัทคู่สัญญา