บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (3/4)

สูงวัยแต่สุขภาพดี 3/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (2/4)

ความชรา: อะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเราแก่ตัวลง คุณเคยสงสัยบ้า

สูงวัยแต่สุขภาพดี (1/4)

คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่า สิ่งใดที่ถือเป็นเรื่องปกติของความ

ภาพกิจกรรม

12 สิงหาคม 2565 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

28 กรกฎาคม 2565 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราช

3 มิถุนายน 2565 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีทำบุ

2 มิถุนายน 2565 | คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. นายแพทย์พิทักษ์ ตั

บริษัทคู่สัญญา