ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ ต่างกันอยางไร?

หากเรารู้สึกไม่สบาย เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ เรา

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

การศึกษาดูงานของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

การประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการส่งต่อผู้ป่วย ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

🙏คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริจาค❤️

คณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

🙏คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริจาค❤️

🙏คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริจาค❤️

🙏คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ขอขอบพระคุณผู้บริจาค❤️