บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (3/4)

สูงวัยแต่สุขภาพดี 3/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (2/4)

ความชรา: อะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเราแก่ตัวลง คุณเคยสงสัยบ้า

ภาพกิจกรรม

13 ธันวาคม 2566 | บริจาคโลหิต

9 ธันวาคม 2566 | คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาจัดพิธีวันครบรอบ “วันอัญเชิญองค์ครุฑ” ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารบวรเวชรักษ์

5 ธันวาคม 2566 | พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23 ตุลาคม 2566 | พญ.จริยา แสงสัจจา รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงพยาบาลปิยะเวท

บริษัทคู่สัญญา