บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)”

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)” :

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]    &n

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสคืออะไร? : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]   &nbsp

ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

Plus1 “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (ครั้งที่ 2 ปี 2)

Plus 1 “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (ครั้งที่ 2 ปี 2)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแอลกอฮอล์เจล เพื่อเป็นประโยชน์แก่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19

Plus 1 “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” (ปี 2)

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุด

บริษัทคู่สัญญา