บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)”

“หูดับเฉียบพลัน (Sudden Sensorineural Hearing loss)” :

โรคภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้ : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]    &n

ไซนัสอักเสบ

ไซนัสคืออะไร? : รูปแบบแผ่นพับ [1] [2]   &nbsp

ภาพกิจกรรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

ซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564

พิธีทำบุญประจำปี ครบรอบ “วันทรงเจิม” ประจำปี 2564

บริษัทคู่สัญญา