ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

การตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ซิฟิลิส (Syphilis) คืออะไร?

ไข้หวัดธรรมดา ไข้หวัดใหญ่ หรือแพ้อากาศ ต่างกันอยางไร?

หากเรารู้สึกไม่สบาย เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ มีไข้ เรา

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

วิธีป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ภาพกิจกรรม

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

พิธียกเสาเอก อาคารจอดรถ 7 ชั้น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

พิธียกเสาเอก อาคารจอดรถ 7 ชั้น คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ประจำเดือนธันวาคม 2562