บริการทางการแพทย์

รู้ทันโรค

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

วัคซีนจำเป็นที่ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรฉีด

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี 4/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (3/4)

สูงวัยแต่สุขภาพดี 3/4

สูงวัยแต่สุขภาพดี (2/4)

ความชรา: อะไรเกิดขึ้นบ้างเวลาเราแก่ตัวลง คุณเคยสงสัยบ้า

ภาพกิจกรรม

23 ตุลาคม 2566 | พญ.จริยา แสงสัจจา รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โรงพยาบาลปิยะเวท

13 ตุลาคม 2566 | พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

15 กันยายน 2566 | บริจาคโลหิต

12 สิงหาคม 2566 | พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัทคู่สัญญา