ทำไมลูกถึงไอเรื้อรัง

ทำไมลูกถึงไอเรื้อรัง

การไอเรื้อรังมีสาเหตุจากอะไรบ้าง
คุณพ่อคุณแม่บางท่านคงสงสัยว่าทำไมเวลาลูกมาสบายเป็นหวัด ถึงได้ไอต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งจะถือได้ว่าไอเรื้อรัง